Hľadáme mentorov pre dobrovoľníkov v programe digiPEERS

Hľadáme mentorov pre dobrovoľníkov v programe digiPEERS.

 

digiPEERS je ročný dobrovoľnícky rozvojový program na celoslovenskej úrovni pre mladých ľudí od 14 do 19 rokov, ktorí šíria osvetu a vzdelávajú svojich rovesníkov v oblasti digitálneho občianstva, teda zodpovedného správania sa v online svete, spoznávania možností, výhod, pravidiel, ale aj jeho rizík.

Program pozostáva z prípravnej, realizačnej a hodnotiacej fázy. Prípravná fáza je zároveň vzdelávacou časťou. Na začiatku si dobrovoľníci volia pozíciu, na ktorú sa cítia: môžu sa stať rovesníckymi lektormi, písať blogy, pripravovať interview, online vzdelávací obsah, alebo vytvárať inovatívne vzdelávacie nástroje – hry, kvízy, komixy, postery… každý podľa svojich preferencií a možností. Niekoľko mesiacov sa vzdelávajú v odborných témach a zručnostiach a následne realizujú vlastné aktivity. Na záver bilancujú, čo dosiahli a čo im rok v programe priniesol.

Počas celého tohto roka v programe majú dobrovoľníci svojho mentora – sprievodcu a podporu na ceste digiPEERS.

 

Aký je cieľ jeho práce?

Sprevádzať a usmerňovať “svojho” mentee vo všetkých fázach programu tak, aby sa mu v čo najvyššej miere podarilo naplniť a vyhodnotiť stanovené ciele.

 

Aká je činnosť mentora vo vzťahu k dobrovoľníkovi digiPEERS?

·       spolu s mentee identifikovať jeho možnosti, teda ako intenzívne sa môže programu venovať

·       stanoviť  realistické ciele a očakávané prínosy – zostavenie osobného plánu

·       pomáhať a usmerňovať mentee pri príprave vzdelávacích aktivít

·       v prípade potreby komunikovať so školou alebo vzdelávacím zariadením, kde bude digiPEER realizovať svoje aktivity

·       poskytnúť spätnú väzbu po realizácii minimálne dvoch vzdelávacích aktivít alebo vzdelávacích výstupov

·       priebežne vyhodnocovať osobný plán menteeho

·       spoločne s mentee vyhodnotiť jeho pôsobenie v programe a celkové plnenie cieľov a očakávaných prínosov (pred koncom programu)

Aká je minimálne časová dotácia pre mentora?

·       vstupné školenie/stretnutie: ideálne na celý víkend, minimálne na 1 deň – nedeľu (22. -24. september 2023)

·       minimálne jedno stretnutie s mentee/mesiac (min 10 hodín za program, teda do septembra 2024)

·       účasť aspoň na dvoch vzdelávacích aktivitách mentee (pokiaľ ide o rovesníckeho lektora)

·       účasť na pravidelných online stretnutiach mentorov programu: 1 hod/každý mesiac

·       účasť na záverečnom hodnotiacom stretnutí (september 2024)

·       Keď to zhrnieme: potrebujete jeden víkend na začiatku, jeden na konci programu a k tomu mesačne minimálne dve, maximálne 10 hodín času.

 

Doplňujúce info:

·       mentor môže mať viac mentees, možnosti a kapacity vyhodnocujeme individuálne

·       mentorov vyberáme pre digiPEERS aj na základe miesta ich pôsobenia, je dôležité, aby mali možnosť stretávať sa aj osobne

·       je možné kombinovať osobné a online stretnutia – podľa dohovoru mentora a mentees

·       maximálny počet odmentorovaných hodín: 10 hod/mentee/mesiac, teda ak budete mať viac mentees, môžete mať viac hodín

Koho hľadáme?

Najmä človeka s rešpektujúcim partnerským prístupom, schopného nastaviť svojim digiPEERS mantinely a pravidlá.

·       aspoň 5 rokov skúseností v práci s mládežou (zahŕňa aj pedagogickú činnosť)

·       stredoškolské až vysokoškolské vzdelanie (I., II., III. stupeň)

·       základné skúsenosti s mentoringom alebo koučingom výhodou: predchádzajúce pôsobenie v organizáciách, školách, absolvovaný kurz/dlhodobé školenie

·       zručnosť v aktívnom počúvaní

·       dostatočná časová kapacita

·       znalosť odbornej problematiky digitálneho občianstva je výhodou, nie nutnosťou

·       hľadáme ľudí zo všetkých regiónov.

Čo ponúkame?

·       15 Eur/hod (s možnosťou fakturácie, prípadne na základe individuálnej dohody)

·       osobnostný a profesijný rozvoj: možnosť zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít na Slovensku aj v zahraničí

·       podporné vzdelávanie k mentoringu

·       účasť na mentoringových stretnutiach skúsenejších kolegov ako nácvik

·       priebežné konzultácie s expertmi na témy digitálneho občianstva a mentoringu

·       odborné vzdelávanie ke jednotlivým témam digitálneho občianstva


V prípade záujmu vyplňte, prosím, formulár a pripojte k nemu vaše CV:

Výzvu uzavrieme 31.8.2023 a následne vás budeme kontaktovať s pozvaním na online stretnutie, ktoré sa uskutoční medzi 4.- 8.9.2023, presný termín a čas si dohodneme individuálne.


V prípade doplňujúcich otázok je vám k dispozícii
:

Mgr. Lucia Macaláková

Koordinátorka programu digiPEERS

E: lucia.macalakova@digiq.sk

M: +421911183383

 

Up
Top Ranked Users

[joinup_core_top_members columns=“1″ space=“no“ max_members=“3″ behavior=“columns“ columns_responsive=“predefined“]

Activity Feed