Hľadáme mentorov a mentorky do programu digiPEERS.

Náplň práce

digiPEERS je ročný dobrovoľnícky rozvojový program, akreditovaný MŠVVaM SR, na celoslovenskej úrovni pre mladých ľudí od 14 do 19 rokov, ktorí šíria osvetu a vzdelávajú svojich rovesníkov v oblasti digitálneho občianstva, teda zodpovedného správania sa v online svete, spoznávania možností, výhod, pravidiel, ale aj jeho rizík.

Program pozostáva z prípravnej, realizačnej a hodnotiacej fázy. Prípravná fáza je zároveň vzdelávacou časťou. Na začiatku si dobrovoľníci volia pozíciu, na ktorú sa cítia: môžu sa stať rovesníckymi lektormi/kami (realizovať workshopy pre rovesníkov), tvorcami/tvorkyňami vzdelávacieho obsahu (písať blogy, pripravovať interview, online vzdelávací obsah), alebo tvorcami/tvorkyňami inovatívnych vzdelávacích nástrojov (hry, kvízy, komixy, postery a pod.), každý podľa svojich preferencií a možností. Niekoľko mesiacov sa vzdelávajú v odborných témach a zručnostiach a následne realizujú vlastné aktivity. Na záver bilancujú, čo dosiahli a čo im rok v programe priniesol.

Počas celého tohto roka v programe majú dobrovoľníci svojho mentora/mentorku – sprievodcu a podporu na ceste digiPEERS. 

Aký je cieľ jeho/jej práce?

Sprevádzať a usmerňovať “svojho” mentee vo všetkých fázach programu tak, aby sa mu v čo najvyššej miere podarilo naplniť a vyhodnotiť stanovené ciele.

Aká je činnosť mentora vo vzťahu k dobrovoľníkovi digiPEERS?

 • spolu s mentee identifikovať jeho možnosti, teda ako intenzívne sa môže programu venovať
 • stanoviť  realistické ciele a očakávané prínosy – zostavenie osobného plánu
 • pomáhať a usmerňovať mentee pri príprave vzdelávacích aktivít
 • v prípade potreby komunikovať so školou alebo vzdelávacím zariadením, kde bude digiPEER realizovať svoje aktivity
 • poskytnúť spätnú väzbu po realizácii minimálne dvoch vzdelávacích aktivít alebo vzdelávacích výstupov
 • priebežne vyhodnocovať osobný plán mentee
 • spoločne s mentee vyhodnotiť jeho pôsobenie v programe a celkové plnenie cieľov a očakávaných prínosov (pred koncom programu)


Aká je minimálne časová dotácia pre mentora?

 • úvodné školenie/stretnutie pre mentorov: september 2024 (19.9., alebo po dohode s celým tímom)
 • úvodné školenie s dogoPEERS: ideálne na celý víkend, minimálne na 1 deň – nedeľu (4.-6. októbra 2024)
 • minimálne jedno stretnutie s mentee/mesiac (min 10 hodín za program, teda do septembra 2025)
 • účasť aspoň na dvoch vzdelávacích aktivitách mentee, pravdepodobne v čase školského vyučovania (pokiaľ ide o rovesníckeho lektora)
 • účasť na pravidelných online stretnutiach mentorov programu: 1 hod/každý mesiac
 • účasť na záverečnom hodnotiacom stretnutí (september – október 2025)
  Keď to zhrnieme: potrebujete jeden deň + jeden víkend na začiatku, jeden na konci programu a k tomu mesačne minimálne dve, maximálne 10 hodín času.

Koho hľadáme

Najmä človeka s rešpektujúcim partnerským prístupom, schopného nastaviť svojim digiPEERS mantinely a pravidlá. ☺

 • aspoň 5 rokov skúseností v práci s mládežou (zahŕňa aj pedagogickú činnosť a činnosť v mládežníckej organizácii aj popri štúdiu)
 • stredoškolské až vysokoškolské vzdelanie (I., II., III. stupeň)
 • základné skúsenosti s mentoringom alebo koučingom výhodou: predchádzajúce pôsobenie v organizáciách, školách, absolvovaný kurz/dlhodobé školenie
 • zručnosť v aktívnom počúvaní
 • dostatočná časová kapacita
 • znalosť odbornej problematiky digitálneho občianstva je výhodou, nie nutnosťou
 • hľadáme ľudí zo všetkých regiónov. 


Čo ponúkame?

 • 15 Eur/hod (s možnosťou fakturácie, prípadne na základe individuálnej dohody)
 • osobnostný a profesijný rozvoj: možnosť zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít na Slovensku aj v zahraničí
 • podporné vzdelávanie k mentoringu
 • účasť na mentoringových stretnutiach skúsenejších kolegov ako nácvik
 • priebežné konzultácie s expertmi na témy digitálneho občianstva a mentoringu
 • odborné vzdelávanie k jednotlivým témam digitálneho občianstva

Doplňujúce info:

 • mentor môže mať viac mentees, možnosti a kapacity vyhodnocujeme individuálne
 • mentorov vyberáme pre digiPEERS aj na základe miesta ich pôsobenia, je dôležité, aby mali možnosť stretávať sa aj osobne
 • je možné kombinovať osobné a online stretnutia – podľa dohovoru mentora a mentees
 • maximálny počet odmentorovaných hodín: 10 hod/mentee/mesiac /teda ak budete mať viac mentees, môžete mať viac hodín

V prípade záujmu vyplňte, prosím, prihlasovací formulár: https://forms.gle/QZKGgFp8cqWzGJLn9  

Výzvu uzavrieme 31.8.2024 a následne vás budeme kontaktovať s pozvaním na online stretnutie, ktoré sa uskutoční medzi 9.-12. septembra 2024, presný termín a čas si dohodneme individuálne. 

S vybranými účastníkmi sa stretneme v septembri na osobnom úvodnom stretnutí.

Prečo si vybrať nás

Veríme tomu, čo robíme a robíme to radi. V digiQ si každý nájde to „svoje orechové“. Ak chce. Keď hovoríme o zodpovednom správaní sa v online svete, robíme to komplexne, neformálne a s rešpektom. Počúvame a diskutujeme. Hovoríme o dôsledkoch konania, ale nestrašíme. Záleží nám na tom, ako sa mladí ľudia v online svete cítia a čo potrebujú. Keď hovoríme o riešeniach, zdôrazňujeme informovanosť, odolnosť a láskavosť. Program digiPEERS má silný komunitný rozmer, aj napriek tomu, že je naprieč celým Slovenskom.

Zručnosti

 • práca s mládežou – stredne pokročilý
 • príprava vzdelávacích aktivít – mierne pokročilý
 • sprevádzanie/mentoring – začiatočník
Up
Top Ranked Users

[joinup_core_top_members columns=“1″ space=“no“ max_members=“3″ behavior=“columns“ columns_responsive=“predefined“]

Activity Feed